Poděkování starostce JUDr. Dagmar Hrudové (7. 10. 2014)

(7. 10. 2014)
 

Chtěli bychom tímto poděkovat paní starostce JUDr. Dagmar Hrudové, za vysvětlení smysluplnosti a financování projektu výsadby krajinotvorných dřevin na katastrálním území Vratimova a Horních Datyň, ve svém předvolebním článku ve Vratimovských novinách. Je jen škoda, že celý článek nebyl vedením městského úřadu zveřejněn mnohem dříve, a bez emocí, vždyť projektová dokumentace byla vytvořena již v roce 2013 a v tomto roce, v létě, již probíhalo samotné výběrové řízení. Ani náš mailový požadavek ze dne 6. 8. 2014 nebyl vyslyšen. Myslíme si, že v rámci objektivity měl být ve Vratimovských novinách uveden také náš článek, o kterém se paní starostka zmiňuje, aby si všichni nezasvěcení mohli udělat svůj názor na celou kauzu. 

 

Níže jsou ke stažení materiály k oboum projektům a také náš článek pro porovnání:

ProVratimov_InfoLetter_2014-12.pdf (549,3 kB) (článek o parkové výsadbě)

Vysadba_Vratimov.pdf (4486511)

Vysadba_HorniDatyne.pdf (170845)

TechnickaZprava_HorníDatyne.pdf (4088712)

 

 

Chtěli bych poděkovat paní JUDr. Hrudové za několikanásobné uvedení názvu našeho občanského sdružení PRO Vratimov ve svém článku ve Vratimovských novinách. Ten, kdo nás doposud neznal, se může seznámit s našimi veškerými aktivitami na adrese www.provratimov.cz. Naší náplní není pouze sledování „tajných“ a nezveřejněných projektů města Vratimova, ale také organizování humanitárních a solidárních sbírek, pořádání koncertů a besed.

 

Pokud náš zveřejněný článek o skutečných faktech, vyplývajících z projektové dokumentace uložené na oficiálních webových stránkách Vratimova,  v sekci Úřední deska, pomohl vybudit vedení města k vysvětlení plánovaného projektu výsadby zeleně na zelené louce, potom článek účel splnil.

Přejeme si, aby nové vedení města Vratimova v následujícím volebním období informovalo své občany o plánovaných aktivitách a projektech s daleko větším předstihem, než tomu bylo doposud. K vysvětlování samotných záměrů města nebude do budoucna zapotřebí vyjmenovávat celou rodinu, včetně dvouletého dítěte. Postačí popsat projekt, jeho význam a způsob financování :-).

Myslíme si, že vztah mezi naším sdružením PRO Vratimov a paní JUDr. Hrudovou je více méně přátelský. Nabízíme jí čestné členství v našem sdružení za dobrou vzájemnou spolupráci a propagaci. Vždyť nás zmiňuje při každé možné příležitosti.

 

Vážení občané, vedení města hospodaří s veřejnými prostředky, jsou to také Vaše peníze, proto je v zájmu nás všech, abychom byli dopředu informováni o plánovaných projektech a aby nám byl vždy rozumně vysvětlen přínos pro naše město a smysluplnost celé investice.

 

S úctou k občanovi a přáním klidného a férového předvolebního období

tým PRO Vratimov o. s.