Co víme o vratimovských zahrádkářích?

(15.7.2015 Petr Parwa)

 

 

Spolek zahrádkářů ve Vratimově byl založen v roce 1947. V období 60. let se členové soustředili hlavně na výzkum a šlechtění odrůd ovocných stromů vhodných pro místní klimatické podmínky. Během této činnosti spolupracovali s podobnými sdruženími po celé republice a také s oficiálními šlechtitelskými stanicemi a výzkumnými ústavy.

 

V roce 1957 vznikla celostátní zájmová organizace Československý zahrádkářský a ovocnářský svaz (ČOZS), do níž byl Zahrádkářský spolek Vratimov začleněn, jako jedna z mnoha základních organizací.

 

V 70. letech se lidé z paneláků začali zajímat o možnost pronájmu zahrádek v zahrádkářských osadách, které byly zřizovány organizacemi zahrádkářů, a tak i ve Vratimově byly v letech 1968 – 1987 postupně založeny osady Šárka, Zátiší, Mír, Radost a Čekanka.

 


 

 

V roce 1982 darovalo město zahrádkářům bývalý „Motlochův“ statek a tak začala éra budování současného Domu zahrádkářů. Během tohoto období odpracovali zahrádkáři na rekonstrukci budovy přibližně 6000 brigádnických hodin. Materiál financovali z vlastních zdrojů a z dotací ČOZS.

 

 

 

 

V roce 1985 byl zahájen výkup ovoce, v roce 1986 moštování a v roce 1987 byla budova zahrádkářů, po 1. etapě rekonstrukce,  zkolaudována. 

 

První výstava ovoce a zeleniny se v Domě zahrádkářů konala v roce 1988 a od roku 1989 se tady začaly konat společenské akce jako „Posezení u zahrádkářů“ s guláškem, langoši, domácími zákusky a něčím na uhašení žízně.

 

Postupně, po problémech se zajištěním prostor, se do Domu zahrádkářů přesunulo i zasedání schůzí výboru a členů spolku. Přes finanční potíže byla v roce 1990 zahájena 2. etapa rekonstrukce, tentokrát půdních prostor, které hodně Vratimováků zná z konání různých veřejných, ale i soukromých společenských akcí. Tyto prostory se od roku 1991 začaly využívat tak, jak to mnozí známe dodnes. Pronájem těchto prostor je možné rezervovat na adrese blahutjozef@seznam.cz .

 


 

Bohužel, po roce 1990 začínají potíže. S financováním dostavby Domu zahrádkářů, s nezájmem zpracovatelských firem o vykoupené ovoce, klesá zájem o moštování ovoce, je stále méně rukou ochotných podílet se na činnosti zahrádkářů a údržbě jejich majetku. Postupně stárne zdravé jádro členské základny, a její zbytek setrvává v členství pouze z vypočítavosti, aby si mohli dále pronajímat zahrádky v zahrádkářských osadách. Postupně ochabuje jak zahrádkářská, tak společenská činnost spolku a klesá její přínos a význam pro město.

 

 

 


 

 

Co myslíte, má zahrádkářský spolek ve Vratimově šanci i v současné době?

Má co nabídnout dnešním majitelům zahrádek a zahrad?

Má spolek význam pro společenský život ve Vratimově?

 

Zajímá nás také Váš názor!

 

Petr Parwa
PRO Vratimov